Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website https://www.zeepzus.nl/

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld om ideeën uit te wisselen. Alle recepten worden gemaakt en gebruikt op eigen risico.

De informatie is geen advies, en moet niet als zodanig worden behandeld.

U mag niet vertrouwen op de informatie op deze website als een alternatief voor medisch advies van uw arts of zorgverlener.

Hoewel wij ons best doen om nuttige informatie te verstrekken, is het vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, strikt op eigen risico en niet ter vervanging van medisch, juridisch of ander professioneel advies van welke aard dan ook.

 • Als u specifieke vragen hebt over een medische kwestie, dient u uw arts of een andere professionele zorgverlener te raadplegen.
 • Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, moet u onmiddellijk medische hulp inschakelen.
 • U mag nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies in de wind slaan of medische behandeling staken vanwege informatie op deze website.

Prijzen op deze website

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Jolanda te Roller is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn. 

Reclame en Sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding (affiliate links) of hebben we een korting ontvangen.

Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden:

 • Deze blogpost is tot stand gekomen in samenwerking met
 • Dit product heb ik cadeau gekregen van
 • Dit pakket heb ik cadeau gekregen van
 • Ik mocht deze producten reviewen van

Veel blogs bevatten instructies en ideeën over hoe je thuis zeep kunt maken. Als er een product is dat we aanbevelen, zullen we linken naar waar u dat online kunt vinden. De meeste van deze links zijn affiliate links. Dit betekent dat we kans maken op een vergoeding. U bent niet verplicht om deze producten te kopen.

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

 • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
 • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
 • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
 • Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 7 werkdagen na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact

Deze website is van Jolanda te Roller. Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]